Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2012

Basic Tools.. / Βασικά Εργαλεία


If you are new to Scrapbooking, you are wondering where is the start point... You are also thinking which are the tools you are going to need.. but you don't want to buy something that will not be useful enough! We are sure that you have already stucked with this hobby... otherwise you wouldn't make these thoughts.. so, take a deep breath... and here we go!
At the beggining you can start with things you already have at home... (so that you find out if you really like this hobby), and later you can start adding in your shopping list special tools and materials! Here is what you have to have: 

TOOLS 
Scissors...a tip for when you will be deep in this hobby is to have a different pair of scissors for different kinds of materials! For the time being all you need is a good pair of scissors.
Craft Knife... it's easier with this, to work on some kinds of cutting... so find one that fits you (one that you can work with). A tip is to have a lot of new blades.
Pencil and Eraser... The softer the pencil is the better removal of it you will achieve.. This means that you will be able to mark any measurments and take them off with the eraser very easily! Tip.. the eraser it's better if it's white and the pencil 2B.
Cutting Mat... there are self-healing mats that you can use over your desk in order to protect it from your craft knife. Tip... a good size for your cutting mat is A3, but this is something you'll decide according to your scrapping place and the money you want to spend.
Metallic Ruler... plastic ones are easily destroyed from craft knives, so, if you are seriously dealing with this hobby it's better to have a metallic one!
Adhensives... you are going to need several kinds of adhensives (because you will work with different materials)... We are going to talk more exclusive about them in a future article.
Paper trimer... it does, what you could do with your metallic ruler and your craft knife for cropping a photo or a piece of paper. What makes it important, and you have to have it, from your first steps, it's the possibilities of the decorating blades that it might has, and the fact that it's easier to crop with it!

Εάν είστε νέοι στις δημιουργίες φωτογραφικών Λευκωμάτων, θα αναρωτιέστε πού βρίσκεται το σημείο εκκίνησης ... Μπορεί επίσης, να σκέφτεστε ποιά είναι τα εργαλεία που πιθανών θα χρειαστείτε .. αλλά δεν θέλετε να αγοράσετε κάτι το οποίο δεν θα είναι αρκετά χρήσιμο! Είμαστε βέβαιοι ότι έχετε ήδη προσκολλήθεί με αυτό το χόμπι ... αλλιώς δεν θα κάνατε αυτές τις σκέψεις .. έτσι, πάρτε μια βαθιά ανάσα ... και ξεκινάμε!

Για αρχή μπορείτε να ξεκινήσετε με  πράγματα που ήδη έχετε στο σπίτι σας ... (έτσι ώστε να μπορέσετε να καταλάβετε αν σας αρέσει πραγματικά αυτό το χόμπι), και στη συνέχεια μπορείτε να αρχίσετε να προσθέτετε εργαλεία στη λίστα με τα ψώνια σας και ειδικά υλικά! Εδώ είναι ό,τι πρέπει να έχετε:


 ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Ψαλίδι ... Συμβουλή για όταν θα είστε βαθιά σε αυτό το χόμπι είναι να έχετε ένα διαφορετικό ψαλίδι για κάθε διαφορετικό είδος υλικών! Προς το παρόν, το μόνο που χρειάζεστε είναι ένα καλό ψαλίδι.
Κοπίδι ... είναι πιο εύκολο με αυτό, για να εργαστείτε σε ορισμένα είδη της κοπής ... έτσι βρείτε αυτό που
σας ταιριάζει (αυτό με το οποίο μπορείτε να εργαστείτε). Συμβουλή : είναι να έχετε πολλές νέες λεπίδες.
Μολύβι και γόμα ... Όσο πιο μαλακό το μολύβι  τόσο καλύτερη αφαίρεση
θα πετύχετε από αυτό  .. Αυτό σημαίνει ότι θα είστε σε θέση να σημειώσετε οποιεσδήποτε μετρήσεις και να τις σβήσετε αργότερα  με την γόμα πολύ εύκολα! Συμβουλή .. η γόμα είναι καλύτερα να είναι λευκή και το μολύβι .
Επιφάνεια κοπής ... υπάρχουν επιφάνειες αυτο-ίασης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πάνω από το γραφείο σας για να το προστατεύτε από το κοπίδι σας. Συμβουλή ... ένα καλό μέγεθος για την επιφάνεια κοπής σας είναι το Α3, αλλά αυτό είναι κάτι που θα αποφασίσετε σύμφωνα με το δικό σας χώρο και τα χρήματα που θέλετε να ξοδέψετε.
Μεταλλικό χάρακα ... Οι συνηθισμένοι πλαστικοί καταστρέφονται εύκολα από το κοπίδι έτσι, εάν ασχοληθήτε σοβαρά με αυτό το χόμπι είναι καλύτερο να έχετε έναν μεταλλικό!
Κόλλες ... θα χρειαστείτε διάφορα είδη για τις κολλήσεις σας  (διότι θα δουλεύετε με διαφορετικά υλικά) ... Θα μιλήσουμε περισσότερο γι 'αυτά τα είδη κόλλας,  αποκλειστικά σε ένα μελλοντικό άρθρο.
Κόφτης χαρτιού ... κάνει, ό,τι θα μπορούσατε να κάνετε με το μεταλλικό σας χάρακα  και  το κοπίδι σας για την περικοπή μιας φωτογραφία ή ενός κομματιού από χαρτί. Αυτό που το καθιστά σημαντικό, και θα πρέπει να το έχετε, από τα πρώτα σας βήματα, είναι οι δυνατότητες της διακόσμησης που δίνουν οι διακοσμητικές λεπίδες που μπορεί να έχει, και το γεγονός ότι είναι πιο εύκολο να περικόψετε με αυτό!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου